XPON 4GE AC WIFI CATV ONU öndüriji

Gysga düşündiriş:

Gigabit portlary * 4, goşa zolakly WIFI2.4 we 5.8GHz.802.11b / g / n, 802.11ac spesifikasiýalaryna laýyk gelýär.Simsiz LAN-y dürli tanamaklyk bilen birnäçe kiçi torlara bölüp bilýän SSIB tehnologiýasyny goldaň.Näbelli köp belgili we näbelli unicast paketleriniň traffigini bökdäp bilýän tupan gözegçiligini (ýa-da traffigi basyp ýatyrmagy) goldaň.OAM uzakdan konfigurasiýa we tehniki hyzmat funksiýalaryny birleşdirdi.CATV, dürli giriş optiki güýjüniň girdeji intensiwligini sazlap bilýän AGC awtomatiki girdejisine eýe.XPON ONU EPON we GPON reesimleriniň arasynda awtomatiki geçip biler, utgaşykly OLT-lerde SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, FiberHome, CDATA, VSOL we ş.m. Kompaniýamyzdan satyn alnan önümler satylan gününden 1-3 ýyl kepillendirilýär we durmuş üçin mugt programma üpjünçiligi täzelenmeleri.


 • Sizeeke ululygy:230x207x470mm
 • Kartonyň ölçegi:510x425x475mm
 • Haryt modeli:CX51040R07C
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  ● 4GE + AC WIFI + CATV, dürli FTTH çözgütlerinde HGU (Home Gateway Unit) hökmünde döredildi.Daşaýjy synp FTTH goýmasy maglumat we wideo hyzmatyna elýeterliligi üpjün edýär.

  ● 4GE + AC WIFI + CATV ýetişen we durnukly, tygşytly XPON tehnologiýasyna esaslanýar.EPON OLT we GPON OLT girenlerinde awtomatiki usulda EPON re modeimine ýa-da GPON re modeimine geçip biler.

  ● 4GE + AC WIFI + CATV ýokary ygtybarlylygy, aňsat dolandyryşy, konfigurasiýa çeýeligini we Hytaýyň telekommunikasiýa CTC3.0 EPON Standard we ITU-TG.984.X GPON standartynyň tehniki öndürijiligini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli kepillikleri kabul edýär.

  ● 4GE + AC WIFI + CATV, Realtek çipset 9607C tarapyndan döredildi.

  Aýratynlyk

  XPON 4GE AC WIFI CATV ONU CX51040R07C (2)

  > GPON we EPON awto kesgitlemesini goldaýar

  > Rogue ONT tapylmagyny goldaň

  > Goldaw tertibi PPPOE / DHCP / Statik IP we Bridge garyşyk re modeimi

  > NAT, Firewall funksiýasyny goldaň.

  > ONT portlaryna awtomatiki birikdirilen internet, IPTV we CATV hyzmatlaryny goldaň

  > Wirtual serwer, DMZ we DDNS, UPNP goldaw beriň

  > MAC / IP / URL esasynda süzgüç goldawy

  > 802.11 b / g / n, 802.11ac WIFI (4x4 MIMO) funksiýasyny we Multiple SSID-i goldaň

  > Akym we tupana gözegçilik, aýlawy kesgitlemek we porty ugratmak

  > IPv4 / IPv6 goşa stakany we DS-Lite goldaň

  > IGMP aç-açan / gizlin / proksi goldaň

  > TR069 uzakdaky konfigurasiýany we tehniki hyzmaty goldaň

  > OLT-dan CATV uzakdan dolandyrmagy goldaň

  > Toplumlaýyn OAM uzakdan konfigurasiýa we tehniki hyzmat

  > Meşhur OLT (HW, ZTE, FiberHome, VSOL ...) bilen gabat gelýär

  XPON 4GE AC WIFI CATV ONU CX51040R07C (4)

  Spesifikasiýa

  Tehniki element

  Jikme-jiklikler

  PON interfeýsi

  1 G / EPON porty (EPON PX20 + we GPON B + synpy)

  Stokarky akym: 1310nm;Aşak akym: 1490nm

  SC / APC birleşdirijisi

  Duýgurlygy kabul etmek: ≤-28dBm

  Optiki güýji geçirmek: 0 ~ + 4dBm

  Geçiriş aralygy: 20KM

  LAN interfeýsi

  4 x 10/100 / 1000Mbps awtomatiki uýgunlaşdyrylan Ethernet interfeýsleri, Doly / Halfarym, RJ45 birleşdirijisi

  WIFI interfeýsi

  IEEE802.11b / g / n / ac

  2.4 GGs Iş ýygylygy: 2.400-2.483 GGs

  5.0 GGs Iş ýygylygy: 5.150-5.825 GGs

  4 * 4MIMO, 5dBi daşarky antennany goldaň, tizligi 867 Mbit / s

  Goldaw: köp SSID

  TX güýji: 11n - 22dBm / 11ac - 24dBm

  CATV interfeýsi

  RF, optiki kuwwat: + 2 ~ -18dBm

  Optiki şöhlelenme ýitgisi: ≥60dB

  Optiki kabul ediş tolkun uzynlygy: 1550 ± 10nm

  RF ýygylyk diapazony: 47 ~ 1000MHz, RF çykyş impedansy: 75Ω

  RF çykyş derejesi: ≥ 82dBuV (-7dBm optiki giriş)

  AGC diapazony: + 2 ~ -7dBm / -4 ~ -13dBm / -5 ~ -14dBm

  MER: ≥32dB (-14dBm optiki giriş), > 35 (-10dBm)

  Yşyk-diodly indikator

  10 LED, PWR For LOS 、 PON 、 LAN1 、 LAN2 、 LAN3 、 LAN4、2.4G 、 5.8G 、 Adaty (CATV) ýagdaýy üçin

  Düwme düwmesi

  Güýç funksiýasyny açmak / öçürmek, täzeden düzmek, WPS üçin 3 düwme

  Işleýiş ýagdaýy

  Temperatura: 0 ℃ ~ + 50 ℃

  Çyglylyk: 10% ~ 90%-kondensatsyz)

  Saklamak ýagdaýy

  Temperatura: -40 ℃ ~ + 60 ℃

  Çyglylyk: 10% ~ 90%-kondensatsyz)

  Elektrik üpjünçiligi

  DC 12V / 1A

  Kuwwat sarp etmek

  <6W

  Arassa agram

  <0.3kg

  Panel çyralary we giriş

  Uçar çyrasy

  .Agdaý

  Düşündiriş

  2.4G

  On

  2.4G WIFI ýokary

  Göz ýummak

  2.4G WIFI maglumatlary iberýär ýa-da alýar (ACT).

  Öçürilen

  2.4G WIFI aşak

  5.8G

  On

  5G WIFI ýokary

  Göz ýummak

  5G WIFI maglumatlary iberýär ýa-da alýar (ACT).

  Öçürilen

  5G WIFI aşak

  PWR

  On

  Enjam işleýär.

  Öçürilen

  Enjam işleýär.

  OSitirilen

  Göz ýummak

  Enjamyň dozalary optiki signallary ýa-da pes signallary almaýar.

  Öçürilen

  Enjam optiki signal aldy.

  PON

  On

  Enjam PON ulgamynda hasaba alyndy.

  Göz ýummak

  Enjam PON ulgamyny hasaba alýar.

  Öçürilen

  Enjamy hasaba almak nädogry.

  LAN1 ~ LAN4

  On

  Port (LANx) dogry birikdirildi (LINK).

  Göz ýummak

  Port (LANx) maglumatlary (ACT) iberýär ýa-da alýar.

  Öçürilen

  Port (LANx) birikme kadasy ýa-da birikdirilmedik.

  Adaty

  (CATV)

  On

  Giriş optiki güýji -18dBm bilen 2dBm arasynda

  Öçürilen

  Giriş optiki güýji 2dBm-den ýokary ýa-da -18dBm-den pesdir

  Shematiki diagramma

  ● Adaty çözgüt : FTTO (Ofis) 、 FTTB (Bina) 、 FTTH (Öý)

  ● Adaty hyzmat : Giň zolakly internete girmek, IPV, CATV we ş.m.

  asd

  Haryt suraty

  XPON 4GE AC WIFI CATV ONU CX51040R07C (主 图)
  XPON 4GE AC WIFI CATV ONU CX51040R07C (3)

  Maglumat sargyt etmek

  Haryt ady

  Haryt modeli

  Düşündirişler

  XPON 4GE AC WIFI CATV ONU

  CX51040R07C

  4 * 10/100 / 1000M RJ45 interfeýsi, 1 PON interfeýsi, gurlan FWDM, 1 RF interfeýsi, WIFI 5G & 2.4G goldawy, CATV AGC, plastmassa örtük, daşarky elektrik üpjünçiligi adapteri

  Simsiz LAN

  Önümimiziň VLAN ID 100 bilen WAN baglanyşygyny nädip döredýändigini görmek üçin yzarlaň!

  VLAN ID 100 bolan WAN baglanyşygyny dörediň. Kanal re modeimini PPPOE we birikme görnüşini internete düzüň

  Soňra ISP tarapyndan üpjün edilen PPPoE ulanyjy adyny we parolyny giriziň.

  sdf

  Sorag-jogap

  Gigabit portlary, goşa zolakly Wi-Fi, OAM uzakdan konfigurasiýa soraglary

  1-nji sorag.Enjamyň esasy aýratynlyklary haýsylar?
  J: Enjam dört Gigabit portuny hödürleýär, 2.4 GGs we 5.8 GGs-da işleýän goşa zolakly Wi-Fi goldaýar we 802.11b / g / n we 802.11ac spesifikasiýalaryna laýyk gelýär.Şeýle hem SSIB tehnologiýasyny, tupan gözegçiligini goldaýar we OAM uzakdaky konfigurasiýa we tehniki hyzmat funksiýalaryny birleşdirýär.

  2-nji sorag.SSIB tehnologiýasy nähili işleýär we onuň peýdalary näme?
  SSIB tehnologiýasy simsiz LAN-y dürli subnetlere bölüp biler, hersinde dürli tanamak sazlamalary bar.Bu simsiz ulgam gurşawynda howpsuzlygy we çydamlylygy ýokarlandyryp biler.

  3-nji sorag.Tupana gözegçilik ýa-da ýol hereketini basyp ýatyrmak näme we bu näme üçin möhüm?
  Enjamdaky tupana gözegçilik ýa-da traffigi basyp ýatyrmak aýratynlyklary näbelli köp belgili we näbelli unicast paketleriň traffigini bökdäp biler.Bu, ulgam dyknyşygynyň öňüni almaga kömek edýär we gereksiz ýa-da islenmeýän tor trafigini azaltmak arkaly umumy ulgam işleýşini gowulandyrýar.

  4-nji sorag.OAM uzakdan konfigurasiýa we tehniki hyzmat funksiýalaryny birleşdirmegiň artykmaçlyklary näme?
  Enjam dolandyryş we näsazlyklary düzetmek işini ýönekeýleşdirýän OAM (Operasiýa, Dolandyryş we Bejeriş) uzakdan konfigurasiýa we tehniki hyzmat funksiýalaryny birleşdirýär.Ulgam dolandyryjylaryna enjamlary uzakdan sazlamaga we goldamaga mümkinçilik berýär, enjamlara fiziki giriş zerurlygyny azaldýar.

  5-nji sorag.Enjam dürli giriş optiki güýçleri üçin girdeji güýjüni sazlap bilermi?
  Hawa, bu enjam Awtomatiki girdeji dolandyryş (AGC) tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan we CATV amaly programmalary üçin niýetlenendir.Dürli giriş optiki güýjüniň gazanç güýjüni awtomatiki sazlap, signalyň hilini optimizirläp we CATV torunyň ygtybarly we durnukly geçirilmegini üpjün edip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.