Habarlar

 • ONU (ONT) GPON ONU ýa-da XG-PON (XGS-PON) ONU saýlamak has gowumy?

  ONU (ONT) GPON ONU ýa-da XG-PON (XGS-PON) ONU saýlamak has gowumy?

  GPON ONU ýa-da XG-PON ONU (XGS-PON ONU) saýlamak kararyna gelenimizde, ilki bilen bu iki tehnologiýanyň aýratynlyklaryna we ulanylýan ssenarilerine çuňňur düşünmeli.Bu, toruň işleýşini, bahasyny, amaly ssenarilerini we tehnologiýany ösdürmegi öz içine alýan giňişleýin gözden geçiriş prosesi ...
  Koprak oka
 • Birnäçe marşrutizatory bir ONU birikdirip bolarmy?Şeýle bolsa, nämä üns bermeli?

  Birnäçe marşrutizatory bir ONU birikdirip bolarmy?Şeýle bolsa, nämä üns bermeli?

  Bir ONU-a birnäçe marşrutizator birikdirip bolýar.Bu konfigurasiýa, toruň giňelmeginde we çylşyrymly gurşawda has giňden ýaýrandyr, toruň gurşawyny gowulandyrmaga, giriş nokatlaryny goşmaga we toruň işleýşini optimizirlemäge kömek edýär.Şeýle-de bolsa, bu konfigurasiýany ýerine ýetireniňizde, ...
  Koprak oka
 • ONU-nyň köpri re modeimi we marşrut tertibi haýsylar

  ONU-nyň köpri re modeimi we marşrut tertibi haýsylar

  Köprü re modeimi we marşrut tertibi, tor konfigurasiýasynda ONU-nyň (Optiki Network Unit) iki usulydyr.Olaryň hersiniň özboluşly aýratynlyklary we ulanylýan ssenariýalary bar.Bu iki reesimiň hünär manysy we tor aragatnaşygyndaky orny aşakda jikme-jik düşündiriler.Ilki bilen b ...
  Koprak oka
 • 1GE tor porty bilen 2.5GE tor portunyň arasyndaky tapawut

  1GE tor porty bilen 2.5GE tor portunyň arasyndaky tapawut

  1GE tor porty, ýagny geçiriş tizligi 1 Gb / sek bolan Gigabit Ethernet porty, kompýuter torlarynda umumy interfeýs görnüşidir.2.5G tor porty soňky ýyllarda kem-kemden ýüze çykan tor interfeýsiniň täze görnüşidir.Geçiriş tizligi 2,5 Gbit / sek çenli ýokarlandyryldy we ýokary derejäni üpjün etdi ...
  Koprak oka
 • Optiki modul näsazlyklaryny düzetmek boýunça gollanma

  Optiki modul näsazlyklaryny düzetmek boýunça gollanma

  1. Näsaz klassifikasiýa we kesgitlemek 1. inagtylyk şowsuzlygy: Optiki modul optiki signallary çykaryp bilmez.2. Kabul ediş şowsuzlygy: Optiki modul optiki signallary dogry alyp bilmeýär.3. Temperatura gaty ýokary: optiki modulyň içki temperaturasy gaty ýokary we ...
  Koprak oka
 • CeiTaTech öňdebaryjy önümler bilen 2024-nji ýyldaky Russiýa aragatnaşyk sergisine gatnaşdy

  CeiTaTech öňdebaryjy önümler bilen 2024-nji ýyldaky Russiýa aragatnaşyk sergisine gatnaşdy

  2024-nji ýylyň 23-nji aprelinden 26-njy apreline çenli Russiýanyň Moskwadaky Ruby sergi merkezinde (ExpoCentre) geçirilen 36-njy Russiýa Halkara Aragatnaşyk Sergisinde (SVIAZ 2024), Şençzhenen Cinda Aragatnaşyk Tehnologiýa Co., Ltd. ”), Sergi hökmünde ...
  Koprak oka
 • Optiki modullaryň esasy öndürijilik görkezijileri

  Optiki modullaryň esasy öndürijilik görkezijileri

  Optiki modullar, optiki aragatnaşyk ulgamlarynyň esasy bölekleri hökmünde elektrik signallaryny optiki signallara öwürmek we uzak aralyklara we ýokary tizlikde optiki süýümler arkaly geçirmek üçin jogapkärdir.Optiki modullaryň işleýşi durnuklylyga gönüden-göni täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Tor ýerleşdirmekde WIFI6 önümleriniň artykmaçlyklary

  Tor ýerleşdirmekde WIFI6 önümleriniň artykmaçlyklary

  Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen simsiz ulgamlar durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Simsiz ulgam tehnologiýasynda, WIFI6 önümleri ajaýyp öndürijiligi we artykmaçlygy sebäpli kem-kemden tor ýerleşdirmek üçin ilkinji saýlama bolýar ...
  Koprak oka
 • ONU-a marşrutizator birikdirilende üns bermeli zatlar

  ONU-a marşrutizator birikdirilende üns bermeli zatlar

  ONU (Optiki Network Unit) -e birikýän marşrutizator giň zolakly giriş torundaky esasy baglanyşykdyr.Toruň durnukly işlemegini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin köp taraplara üns bermeli.Aşakdakylar, öňüni alyş çäreleri barada giňişleýin seljerer ...
  Koprak oka
 • ONT (ONU) bilen süýümli optiki geçirijiniň (media öwrüji) arasyndaky tapawut

  ONT (ONU) bilen süýümli optiki geçirijiniň (media öwrüji) arasyndaky tapawut

  ONT (Optiki Network Terminal) we optiki süýüm geçiriji ikisi hem optiki süýüm aragatnaşygynda möhüm enjamdyr, ýöne funksiýalarynda, amaly ssenarilerinde we öndürijiliginde aç-açan tapawutlar bar.Aşakda olary köp tarapdan jikme-jik deňeşdireris.1. Def ...
  Koprak oka
 • Programma ssenariýlerinde ONT (ONU r bilen marşrutizatoryň arasyndaky tapawut

  Programma ssenariýlerinde ONT (ONU r bilen marşrutizatoryň arasyndaky tapawut

  Häzirki zaman aragatnaşyk tehnologiýasynda ONT (Optical Network Terminal) we marşrutizatorlar möhüm enjamlar, emma olaryň hersi dürli rol oýnaýar we dürli amaly ssenariýalara laýyk gelýär.Aşakda, programma ssenarilerinde ikisiniň arasyndaky tapawudy ara alyp maslahatlaşarys ...
  Koprak oka
 • GPON-da OLT we ONT (ONU) arasyndaky tapawut

  GPON-da OLT we ONT (ONU) arasyndaky tapawut

  GPON (Gigabit-Capable Passive Optical Network) tehnologiýasy ýokary tizlikli, täsirli we uly göwrümli giň zolakly elýeterlilik tehnologiýasy bolup, öýden süýümli (FTTH) optiki giriş torlarynda giňden ulanylýar.GPON ulgamynda OLT (Optical Line Terminal) we ONT (Optiki ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.