zawod inkubasiýa hyzmatlary

01
(SMT / DIP / AI / ASSY) Tehniki işgärler prosesiň dowamynda ýol görkezýärler.
02
Önümçilige gözegçilik ulgamyny import ediň.
03
Optiki standartlaşdyryş tehnologiýasy bilen tanyşdyryň
04
Enjamlary birleşdirmek we satyn almak goldawy
05
Zawod gurluşygy üçin bir nokatly geňeşçi
06
Gözleg we tehniki hyzmatdaşlyk
LOGO HYZMATDAŞLYK

LOGO HYZMATDAŞLYK

Shel Gabygy we gaplamany özleşdirmegi üpjün ediň.
Logo logoöriteleşdirilen logo ýüpek ekrany çap etmek we reňk
stikerler.
Custom customöriteleşdirilen SOWGAT BOX we CTN BOX bilen üpjün ediň.
⦿ izedöriteleşdirilen möhür lentasy.
⦿ Şygar / tipli çaphana dizaýny.
Instruction Aýratynlaşdyrylan görkezme gollanma dizaýny.
 

LOGO HYZMATDAŞLYK

LOGO HYZMATDAŞLYK

Shel Gabygy we gaplamany özleşdirmegi üpjün ediň.
Logo logoöriteleşdirilen logo ýüpek ekrany çap etmek we reňk
stikerler.
Custom customöriteleşdirilen SOWGAT BOX we CTN BOX bilen üpjün ediň.
⦿ izedöriteleşdirilen möhür lentasy.
⦿ Şygar / tipli çaphana dizaýny.
Instruction Aýratynlaşdyrylan görkezme gollanma dizaýny.

MAKSATNAMA ÜPJÜNÇILIK funksiýalarynyň IŞLERI

MAKSATNAMA ÜPJÜNÇILIK funksiýalarynyň IŞLERI

The Enjamda programma üpjünçiliginiň deslapky konfigurasiýa kesgitlemesini beriň.
⦿ WIFI SSID, CATV açyk / öçürilen, deslapky salgy, MAC salgy howzy,
sebitleýin ulgamlaşdyrma, howpsuzlyk gorag diwary we beýleki özleşdirme,
ýörite programma üpjünçiligini özleşdirmek.
⦿ OMCI / OAM / SES / TR069 / TR181 / TR369 / CWMP / TR143 / ACS /
SMARTOLT / U2000 özleşdirme.
O OLT VSOL, Huawei, ZTE, CDATA, HGSQ, Daşan, Nokia bilen üpjün ediň
we beýleki hususy protokollary özleşdirmek.
⦿ UI interfeýsini özleşdirmek.
⦿ ONT SDK çykyş we hyzmatlar.
Professional Professionallaşdyrylan şablonlary üpjün ediň.
Customers Müşderilere saýlamak we özleşdirmek üçin programma üpjünçiligi beriň.
Customer Müşderiniň şahsy durmuşyny goraň.
 

HARDWARE HYZMATDAŞLYK

HARDWARE HYZMATDAŞLYK

⦿ Apparat PCBA sazlamasy.
⦿ ONT HDK çykyş we tehniki gollanma.
Hardware Apparat üpjünçiliginiň şahsylaşdyrylmagy
parametrleri.
⦿ Enjam funksiýasyny özleşdirmek.
Private Şahsy görnüşi sazlamak üçin galyndy dizaýny.
Old Galyndy modelleri we saýlama kitaphanasy bilen üpjün ediň.
Old Galyp, müşderi bilen bilelikde işlenip düzüldi
aýratynlykda.

LOGO HYZMATDAŞLYK
LOGO HYZMATDAŞLYK
MAKSATNAMA ÜPJÜNÇILIK funksiýalarynyň IŞLERI
HARDWARE HYZMATDAŞLYK

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.