FTTH optiki kabul ediji (CT-2002C)

Gysga düşündiriş:

Bu önüm, öýde süýümli zerurlyklary kanagatlandyryp bilýän we üç gezek oýnamak üçin ONU ýa-da EOC bilen bilelikde ulanylyp bilinýän pes güýçli optiki kabul ediş we optiki dolandyryş AGC tehnologiýasyny ulanyp, FTTH optiki kabul edijidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Bu önüm, öýde süýümli zerurlyklary kanagatlandyryp bilýän we üç gezek oýnamak üçin ONU ýa-da EOC bilen bilelikde ulanylyp bilinýän pes güýçli optiki kabul ediş we optiki dolandyryş AGC tehnologiýasyny ulanyp, FTTH optiki kabul edijidir.WDM, 1550nm CATV signal fotoelektrik öwrülişi we RF çykyşy, 1490/1310 nm PON signaly gönüden-göni geçýär, bu FTTH bir optiki süýümli geçiriş CATV + XPON. we XGSPON gurşawyna laýyk bolup biler,

Önüm gurluşy boýunça ykjam we gurmak aňsat we kabel teleýaýlym FTTH toruny gurmak üçin amatly önümdir.

Aýratynlyk

FTTH optiki kabul ediji CT-2002C (1)

> Fireokary ýangyn derejesi bolan ýokary hilli plastik gabyk.

> RF kanaly doly GaAs pes ses güýçlendiriji zynjyry.Sanly signallaryň iň az kabul edilişi -18dBm, analog signallaryň iň az kabul edilmegi -15dBm.

> AGC dolandyryş diapazony -2 ~ -14dBm, çykyş bolsa üýtgemez.(AGC diapazony ulanyja görä düzülip bilner).

> Elektrik üpjünçiliginiň ýokary ygtybarlylygyny we ýokary durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary netijelilik kommutasiýa elektrik üpjünçiligini ulanyp, pes energiýa sarp ediş dizaýny.Lightagtylygy anyklaýyş zynjyry bilen tutuş maşynyň güýji 3W-den az.

> Gurlan WDM, bir süýümli girelgäni (1490/1310 / 1550nm) üç gezek oýnamak programmasyny amala aşyryň.

> SC / APC ýa-da FC / APC optiki birleşdiriji, ölçeg ýa-da dýuým RF interfeýsi islege bagly.

> 12V DC giriş portunyň tok üpjünçiligi tertibi.

FTTH optiki kabul ediji CT-2002C (4)

Tehniki görkezijiler

seriýa belgisi

taslama

Öndürijilik parametrleri

Optiki parametrler

1

Lazer görnüşi

Fotodiod

2

Güýçlendiriji modeli

MMIC

3

giriş tolkun uzynlygy (nm)

1310,1490,1550

4

kabel teleýaýlym tolkun uzynlygy (nm)

1550 ± 10

5

Çykyş ýagtylyk tolkun uzynlygy (nm)

1310, 1490

6

Kanal izolýasiýasy (dB)

≥ 40 (1310 / 1490nm bilen 1550nm arasynda)

7

giriş optiki güýji (dBm)

-18 ~ +2

8

Optiki şöhlelenme ýitgisi (dB)

> 55

9

Optiki birleşdiriji görnüş

SC / APC

RF parametrleri

1

RF çykyş ýygylygy diapazony (MGs)

45-1002MHz

2

çykyş derejesi (dBmV)

> 20 Her çykyş porty (optiki giriş: -12 ~ -2 dBm)

3

tekizlik (dB)

≤ ± 0.75

4

Litirmek (dB)

≥18dB

5

RF çykyş impedansy

75Ω

6

Çykyş portlarynyň sany

1 & 2

baglanyşyk öndürijiligi

1

 

 

77 NTSC / 59 PAL analog kanal

CNR≥50 dB (0 dBm ýagtylyk giriş)

2

CNR≥49Db (-1 dBm ýagtylyk giriş)

3

CNR≥48dB (-2 dBm ýagtylyk giriş)

4

CSO ≥ 60 dB, CTB ≥ 60 dB

Sanly teleýaýlym aýratynlyklary

1

MER (dB)

≥31

-15dBm optiki güýji

2

OMI (%)

4.3

3

BER (dB)

<1.0E-9

beýlekisi

1

naprýa .eniýe (AC / V)

100 ~ 240 (Adapter giriş)

2

Giriş naprýa .eniýesi (DC / V)

+ 5V (FTTH giriş, adapter çykyşy)

3

Işleýiş temperaturasy

-0 ℃ ~ + 40 ℃

Shematiki diagramma

ASD

Haryt suraty

FTTH optiki kabul ediji CT-2002C (主 图)
FTTH optiki kabul ediji CT-2002C (2)

Sorag-jogap

Fygy-ýygydan soralýan FTTH optiki kabul ediji

1-nji sorag.FTTH optiki kabul ediji näme?
J: FTTH optiki kabul ediji süýümden öýe (FTTH) torlarda ulanylýan enjam.Süýümli optiki torlardan optiki signallary almak we mundan beýläk işlemek üçin elektrik signallaryna öwürmek üçin niýetlenendir.

2-nji sorag.FTTH optiki kabul ediji nähili işleýär?
J: FTTH optiki kabul ediji pes güýçli optiki kabul ediş we optiki awtomatiki girdeji dolandyryş (AGC) tehnologiýasyny kabul edýär.AGC tehnologiýasy, alnan optiki güýjüň kabul edijiniň girdejisini sazlamak bilen belli bir çäkde galmagyny üpjün edýär.Bu ygtybarly signal kabul edilmegini we optimal öndürijiligini üpjün edýär.

3-nji sorag.FTTH optiki kabul edijini ulanmagyň artykmaçlyklary näme?
J: FTTH optiki kabul edijileri ulanmak FTTH torlaryna birnäçe artykmaçlyk getirýär.Süýümli optiki signaly kabul etmegi we öwürmegi, ýokary tizlikli interneti, ýokary hilli sanly telewizory we arassa ses hyzmatlaryny üpjün edýär.Mundan başga-da, üç oýunly hyzmatlar üçin optiki tor bölümi (ONU) ýa-da Coax (EOC) üstündäki Ethernet bilen birleşdirilip bilner.

4-nji sorag.FTTH optiki kabul edijileriň haýsy programmalary bar?
J: FTTH optiki kabul edijiler esasan FTTH torlarynda ýaşaýyş ýa-da söwda jaýlaryny süýümli optiki infrastruktura bilen birikdirmek üçin ulanylýar.Süýümli optiki kabellerden geçýän optiki signallary alýan we internet, telewizor we ses ýaly dürli hyzmatlar üçin amatly elektrik signallaryna öwürýän ahyrky nokat enjamy hökmünde çykyş edýär.

5-nji sorag.FTTH optiki kabul edijini beýleki enjamlar bilen ulanyp bolarmy?
J: Hawa, FTTH optiki kabul ediji, üç oýun hyzmatyny amala aşyrmak üçin ONU ýa-da EOC bilen bilelikde ulanylyp bilner.ONU jaýyň içinde internet, teleýaýlym we ses signallaryny paýlamak üçin merkezi merkez hökmünde çykyş edýär, FTTH optiki kabul edijiler bolsa bu signallaryň ygtybarly kabul edilmegini we çalşylmagyny üpjün edýär.Bilelikde, FTTH torlarynda üznüksiz birikmegi we multimediýa hyzmatlaryny goldaýarlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler

    Habarnamamyza ýazylyň

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.