XPON 1G1F + CATV + WIFI Hytaý üpjün edijileri

Gysga düşündiriş:

XPON ONU modemi, dürli FTTH çözgütlerinde HGU ýa-da SFU (Home Gateway Unit) görnüşinde döredildi.FTTH goýmasy maglumat hyzmatyna girişi üpjün edýär we OLT-ni EPON we GPON re betweenimleriniň arasynda awtomatiki üýtgedip biler.WIFI 2 × 2 MIMO kabul edýär, iň ýokary tizlik 300 Mbit / s, ortaça tizligi 160 Mbit / s ýetip biler.Oýunçylar üçin gaty gowy saýlaw.GOOGLE arasynda arkaýyn geçip, dürli ykjam oýun platformalaryna erkin girip bilersiňiz.

ONU terminaly, OLT merkezi ofisi bilen bilelikde tor dolandyryşyny birleşdirmek, uzak aralykdan näsazlygy anyklamak we ýerleşdirmek we TR069 OMCI buýruklaryny bermek üçin ulanylyp bilner.SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, FiberHome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM we ş.m. hyzmat ediş işini azaldýar.TR369, TR098 we beýleki protokollar we geljekki akylly öý, akylly mebel ätiýaçlandyrylan super dolandyryş bilen utgaşýar.


 • ýeke ululygy:210X55X170mm
 • kartonyň ululygy:565x435x380mm
 • önümiň modeli:CX21020R02C
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  ● 1G1F + WIFI + CATV, FTTH çözgütlerini geçirmekde HGU (Home Gateway Unit) hökmünde işlenip düzüldi;daşaýjy synp FTTH programmasy maglumat hyzmatyna girişi üpjün edýär.

  ● 1G1F + WIFI + CATV ýetişen we durnukly, tygşytly XPON tehnologiýasyna esaslanýar.EPON OLT ýa-da GPON OLT-e gireninde EPON we GPON re modeimi bilen awtomatiki geçip biler.

  ● 1G1F + WIFI + CATV ýokary ygtybarlylygy, aňsat dolandyryşy, konfigurasiýa çeýeligini we hyzmatyň hilini (QoS) kabul edýär, Hytaý telekommunikasiýa EPON CTC3.0 modulynyň tehniki öndürijiligini kanagatlandyrýar.

  ● 1G1F + WIFI + CATV IEEE802.11n STD-e laýyk gelýär, 2x2 MIMO bilen kabul edýär, iň ýokary tizligi 300 Mbit / s.

  ● 1G1F + WIFI + CATV ITU-T G.984.x we IEEE802.3ah ýaly tehniki düzgünlere doly laýyk gelýär.

  ● 1G1F + WIFI + CATV Realtek çipset 9602C tarapyndan döredildi.

  Aýratynlyk

  XPON 1G1F WIFI CATV ONU CX21020R02C (4)

  > Goşa rejimi goldaýar (GPON / EPON OLT girip biler).

  > GPON G.984 / G.988 standartlaryny goldaýar

  > Wideo hyzmaty we maýor OLT tarapyndan uzakdan dolandyrmak üçin CATV interfeýsini goldaň

  > 802.11n WIFI (2x2 MIMO) funksiýasyny goldaň

  > NAT, Firewall funksiýasyny goldaň.

  > Akym we tupana gözegçilik, aýlawy kesgitlemek, porty ugratmak we aýlaw-kesgitlemek goldawy

  > VLAN konfigurasiýasynyň port re modeimini goldaň

  > LAN IP we DHCP Serwer konfigurasiýasyny goldaň

  > TR069 uzakdaky konfigurasiýany we tehniki hyzmaty goldaň

  > PPPOE / IPOE / DHCP / Statik IP we Bridge garyşyk re supportimini goldaň

  > IPv4 / IPv6 goşa stakany goldaň

  > IGMP aç-açan / gizlin / proksi goldaň

  > IEEE802.3ah standartyna laýyklykda

  > Meşhur OLT (HW, ZTE, FiberHome, VSOL ...) bilen gabat gelýär

  XPON 1G1F WIFI CATV ONU CX21020R02C (3)

  Spesifikasiýa

  Tehniki element

  Jikme-jiklikler

  PONinterfeýsi

  1 G / EPON porty (EPON PX20 + we GPON B + synpy)

  Stokarky akym:1310nm;Aşak akym:1490nm

  SC / APC birleşdirijisi

  Duýgurlygy kabul etmek: ≤-28dBm

  Optiki güýji geçirmek: 0 ~ +5dBm

  Geçiriş aralygy: 20KM

  LAN interfeýsi

  1x10/100 / 1000Mbps we 1x10 / 100Mbit / sek awtomatiki uýgunlaşdyrylan Ethernet interfeýsleri. Doly / ýarym, RJ45 birleşdirijisi

  WIFI interfeýsi

  IEEE802.11b / g / n laýyk gelýär

  Işleýiş ýygylygy: 2.400-2.4835GHz

  MIMO-ny goldaň, 300 Mbit / s tizlige ýetiň

  2T2R, 2 daşarky antenna 5dBi

  Goldaw:Miň soňky SSID

  Kanal: 13

  Modulirlemegiň görnüşi: DSSSCCK we OFDM

  Kodlamak shemasy: BPSKQPSK16QAM we 64QAM

  CATV interfeýsi

  RF, optiki kuwwat: + 2 ~ -15dBm

  Optiki şöhlelenme ýitgisi:45dB

  Optiki kabul ediş tolkun uzynlygy: 1550 ± 10nm

  RF ýygylyk diapazony: 47 ~ 1000MHz, RF çykyş impedansy: 75Ω

  RF çykyş derejesi:80dBuV-7dBm optiki giriş

  AGC diapazony: + 2 ~ -7dBm / -4 ~ -13dBm / -5 ~ -14dBm

  MER:32dB (-14dBm optiki giriş),35 (-10dBm)

  Yşyk-diodly indikator

  9 LED, WIFI ýagdaýy üçinWPSPWROSitirilenPONLAN1 ~ LAN2NORMAL (CATV)

  Düwme düwmesi

  4, Işletmek / öçürmek üçin, Täzeden düzmek, WPS, WIFI

  Işleýiş ýagdaýy

  Temperatura:0+50

  Çyglylyk: 10%90%kondensatsyz

  Saklamak ýagdaýy

  Temperatura: -40 ℃+60

  Çyglylyk: 10%90%kondensatsyz

  Elektrik üpjünçiligi

  DC 12V /1A

  Kuwwat sarp etmek

  <6W

  Arassa agram

  <0.4kg

  Panel çyralary we giriş

  PilotLamp

  .Agdaý

  Düşündiriş

  WIFI

  On

  WIFI interfeýsi ýokary.

  Göz ýummak

  WIFI interfeýsi maglumatlary iberýär ýa-da alýar (ACT).

  Öçürilen

  WIFI interfeýsi aşakda.

  WPS

  Göz ýummak

  WIFI interfeýsi ygtybarly baglanyşyk gurýar.

  Öçürilen

  WIFI interfeýsi ygtybarly baglanyşyk gurmaýar.

  PWR

  On

  Enjam işleýär.

  Öçürilen

  Enjam işleýär.

  OSitirilen

  Göz ýummak

  Enjamyň dozalary optiki signallary almaýarýa-da pes signallar bilen.

  Öçürilen

  Enjam optiki signal aldy.

  PON

  On

  Enjam PON ulgamynda hasaba alyndy.

  Göz ýummak

  Enjam PON ulgamyny hasaba alýar.

  Öçürilen

  Enjamy hasaba almak nädogry.

  LAN1AN LAN2

  On

  Port (LAN)x) dogry birikdirilen (LINK).

  Göz ýummak

  Port (LAN)x) maglumatlary iberýär ýa-da alýar (ACT).

  Öçürilen

  Port (LAN)x) birikme kadasy ýa-da birikdirilmedik.

  WARN

  (CATV)

  On

  Giriş optiki güýji has ýokary2dBm ýa-da -1-den pes5dBm

  Öçürilen

  Giriş optiki güýji -1 arasynda5dBm we2dBm

  Adaty

  (CATV)

  On

  Giriş optiki güýji -1 arasynda5dBm we2dBm

  Öçürilen

  Giriş optiki güýji has ýokary2dBm ýa-da -1-den pes5dBm

  Shematiki diagramma

  ● Adaty çözgüt : FTTO (Ofis) 、 FTTB (Bina) 、 FTTH (Öý)

  ● Adaty hyzmat : Giň zolakly internete girmek, IPTV, VOD (isleg boýunça wideo), wideo gözegçilik we ş.m.

  asd

  Haryt suraty

  XPON 1G1F WIFI CATV ONU CX21020R02C (主 图)
  XPON 1G1F WIFI CATV ONU CX21020R02C (1)

  Maglumat sargyt etmek

  Haryt ady

  Haryt modeli

  Düşündirişler

  XPON1G1F + WIFI + CATVONU

   

  CX21020R02C

  1* 10/100 / 1000M we1* 10 / 100M Ethernet interfeýsi, 1 PON interfeýsi, gurlan FWDM, 1 RF interfeýsi, Wi-Fi funksiýasyny goldaýar, AGC-ni goldaýar, plastmassa örtük, daşarky elektrik üpjünçiligi adapteri

  Esasy konfigurasiýa Esasy maglumatlar

  "Enjam menýusy" häzirki enjamyň enjamyň ady, GPON SN enjam we programma üpjünçiligi wersiýasy, LAN-nyň IP adresi, MAC salgysy we WAN birikme ýagdaýy ýaly esasy maglumatlary görkezýär.

  BELLIK: Käbir enjam maglumatlary öndüriji tarapyndan üýtgäp biler.

  asd

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.XPON ONU-nyň spesifikasiýasy näme?
  J: XPON ONU-da bir 10M / 100M / 1000M we bir 10M / 100M port we bir WIFI CATV porty bar.Uýgunlaşdyrylan GPON we EPON re modeimini goldaň, WIFI IEEE802.11n standartyna laýyk gelýär, iň ýokary tizligi 300 Mbit / s.Şeýle hem, CATV-iň awtomatiki girdeji funksiýasy we uzakdan dolandyrmak funksiýasy bar.

  2-nji sorag.XPON ONU tehniki aýratynlyklara nädip laýyk gelýär?
  J: XPON ONU ITU-T G.984.x ýaly tehniki aýratynlyklara doly laýyk gelýär.Şol bir standartlara eýerýän beýleki ulgam enjamlary bilen utgaşyklygy we sazlaşyklylygy üpjün edýär.

  3-nji sorag.ONU terminaly uzakdaky näsazlygy anyklamagy we ýerleşdirmegi amala aşyryp bilermi?
  J: Hawa, uzakdaky näsazlygy anyklamak we ýerleşişini amala aşyrmak üçin ONU terminaly OLT ýerli terminaly bilen bilelikde ulanylyp bilner.Bu, fiziki päsgelçiliksiz näsazlyklary netijeli çözmäge we meseläni çözmäge mümkinçilik berýär.

  4-nji sorag.TR069 OMCI ulanyp haýsy buýruklar berip bolar?
  J: XPON ONU TR069 OMCI buýrugyny goldaýar, konfigurasiýa dolandyryşy, programma üpjünçiligini täzelemek, öndürijilige gözegçilik we beýleki maksatlar üçin ulanylyp bilner.Bu buýruklar uzakdan dolandyrmak we ONU-lary dolandyrmak üçin standartlaşdyrylan usuly üpjün edýär.

  5-nji sorag.Haýsy OLT markalary XPON ONU bilen gabat gelýär?
  J: XPON ONU SMART OLT, UP2000, Huawei, ZTE, Fiberhome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM we beýleki OLT markalary bilen gabat gelýär.Bu dürli ulgam infrastrukturasy bilen çeýeligi we sazlaşyklylygy üpjün edýär


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.