XPON 1G1F + WIFI Önüm öndüriji

Gysga düşündiriş:

XPON ONU modemi, dürli FTTH çözgütlerinde HGU ýa-da SFU (Home Gateway Unit) görnüşinde döredildi.FTTH goýmasy maglumat hyzmatyna girişi üpjün edýär we OLT-ni EPON we GPON re betweenimleriniň arasynda awtomatiki üýtgedip biler.WIFI 2 × 2 MIMO kabul edýär, iň ýokary tizlik 300 Mbit / s, ortaça tizligi 160 Mbit / s ýetip biler.Oýunçylar üçin gaty gowy saýlaw.GOOGLE arasynda arkaýyn geçip, dürli ykjam oýun platformalaryna erkin girip bilersiňiz.

ONU terminaly, OLT merkezi ofisi bilen bilelikde tor dolandyryşyny birleşdirmek, uzak aralykdan näsazlygy anyklamak we ýerleşdirmek we TR069 OMCI buýruklaryny bermek üçin ulanylyp bilner.SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, FiberHome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM we ş.m. hyzmat ediş işini azaldýar.TR369, TR098 we beýleki protokollar we geljekki akylly öý, akylly mebel ätiýaçlandyrylan super dolandyryş bilen utgaşýar


 • ýeke ululygy:210X55X170mm
 • kartonyň ululygy:565x435x360mm
 • önümiň modeli:CX20020R02C
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  ● 1G1F + WIFI, FTTH çözgütlerinde HGU (Home Gateway Unit) hökmünde işlenip düzüldi;daşaýjy synp FTTH programmasy maglumat hyzmatyna girişi üpjün edýär.

  ● 1G1F + WIFI ýetişen we durnukly, tygşytly XPON tehnologiýasyna esaslanýar.EPON OLT ýa-da GPON OLT-e gireninde EPON we GPON re modeimi bilen awtomatiki geçip biler.

  ● 1G1F + WIFI ýokary ygtybarlylygy, aňsat dolandyryşy, konfigurasiýa çeýeligini we hyzmatyň hilini (QoS) kabul edýär, Hytaý Telekom EPON CTC3.0 modulynyň tehniki öndürijiligini kanagatlandyrýar.

  IEEE802.11n STD-e laýyk gelýän 1G1F + WIFIis, iň ýokary tizligi 300 Mbit / s çenli 2x2 MIMO bilen kabul edýär.

  ● 1G1F + WIFI + ITU-T G.984.x we IEEE802.3ah ýaly tehniki düzgünlere doly laýyk gelýär.

  ● 1G1F + WIFI + Realtek çipset 9602C tarapyndan döredildi.

  Aýratynlyk

  XPON 1G1F + WIFI CX20020R02C (2)

  >Goşa rejimi goldaýar (GPON / EPON OLT girip biler).

  >GPON G.984 / G.988 standartlaryny goldaýar.

  >802.11n WIFI (2x2 MIMO) funksiýasyny goldaň.

  >NAT, Firewall funksiýasyny goldaň.

  >Akym we tupana gözegçilik, aýlawlary kesgitlemek, porty ugratmak we aýlaw-kesgitlemek goldawy.

  >VLAN konfigurasiýasynyň port re modeimini goldaň.

  >LAN IP we DHCP Serwer konfigurasiýasyny goldaň.

  >TR069 Uzakdan konfigurasiýa we WEB dolandyryşyny goldaň.

  > PPPoE / IPoE / DHCP / Statik IP we Bridge garyşyk re supportimini goldaň.

  > IPv4 / IPv6 goşa stakany goldaň.

  > IGMP aç-açan / gizlin / proksi goldaň.

  > IEEE802.3ah standartyna laýyklykda.

  > Meşhur OLT (HW, ZTE, FiberHome, VSOL ...) bilen gabat gelýär.

  XPON 1G1F + WIFI CX20020R02C (3)

  Spesifikasiýa

  Tehniki element

  Jikme-jiklikler

  PONinterfeýsi

  1 G / EPON porty (EPON PX20 + we GPON B + synpy)

  Stokarky akym:1310nm;Aşak akym:1490nm

  SC / APC birleşdirijisi

  Duýgurlygy kabul etmek: ≤-28dBm

  Optiki güýji geçirmek: 0 ~ + 4dBm

  Geçiriş aralygy: 20KM

  LAN interfeýsi

  1x10/100 / 1000Mbps we 1x10 / 100Mbit / sek awtomatiki uýgunlaşdyrylan Ethernet interfeýsleri. Doly / ýarym, RJ45 birleşdirijisi

  WIFI interfeýsi

  IEEE802.11b / g / n laýyk gelýär

  Işleýiş ýygylygy: 2.400-2.4835GHz

  MIMO-ny goldaň, 300 Mbit / s tizlige ýetiň

  2T2R, 2 daşarky antenna 5dBi

  Goldaw:Miň soňky SSID

  Kanal: 13

  Modulirlemegiň görnüşi: DSSS 、 CCK we OFDM

  Kodlaşdyrma shemasy: BPSK 、 QPSK 、 16QAM we 64QAM

  Yşyk-diodly indikator

  7 LED, WIFI ýagdaýy üçinWPSPWROSitirilenPONLAN1 ~ LAN2

  Düwme düwmesi

  4, Işletmek / öçürmek üçin, Täzeden düzmek, WPS, WIFI

  Işleýiş ýagdaýy

  Temperatura:0+50 ℃

  Çyglylyk: 10%90%kondensatsyz

  Saklamak ýagdaýy

  Temperatura:-40℃ ~+60

  Çyglylyk: 10%90%kondensatsyz

  Elektrik üpjünçiligi

  DC 12V /1A

  Kuwwat sarp etmek

  <6W

  Arassa agram

  <0.4kg

  Panel çyralary we giriş

  Uçarman  Çyra

  .Agdaý

  Düşündiriş

  WIFI

  On

  WIFI interfeýsi ýokary.

  Göz ýummak

  WIFI interfeýsi maglumatlary iberýär ýa-da alýar (ACT).

  Öçürilen

  WIFI interfeýsi aşakda.

  WPS

  Göz ýummak

  WIFI interfeýsi ygtybarly baglanyşyk gurýar.

  Öçürilen WIFI interfeýsi ygtybarly baglanyşyk gurmaýar.

  PWR

  On Enjam işleýär.
  Öçürilen Enjam işleýär.

  OSitirilen

  Göz ýummak Enjamyň dozalary optiki signallary almaýarýa-da pes signallar bilen.
  Öçürilen Enjam optiki signal aldy.

  PON

  On Enjam PON ulgamynda hasaba alyndy.
  Göz ýummak Enjam PON ulgamyny hasaba alýar.
  Öçürilen Enjamy hasaba almak nädogry.

  LAN1AN LAN2

  On Port (LAN)x) dogry birikdirilen (LINK).
  Göz ýummak Port (LAN)x) maglumatlary iberýär ýa-da alýar (ACT).
  Öçürilen Port (LAN)x) birikme kadasy ýa-da birikdirilmedik.

  Arza

  • Adaty çözgüt : FTTO (Ofis) 、 FTTB (Bina) 、 FTTH (Öý).

  • Adaty hyzmat : Giň zolakly internete girmek, IPTV.

  444fb48e3ee310de5f9118e20912e90

  Önümiň daşky görnüşi

  XPON 1G1F + WIFI CX20020R02C 4
  XPON 1G1F + WIFI CX20020R02C

  Sargyt maglumatlary

  Haryt ady

  Haryt modeli

  Düşündirişler

  1G1F + WIFI XPON

   CX20020R02C 1 * 10/100 / 1000M we 1 * 10 / 100M Ethernet interfeýsi, 1 GPON interfeýsi, Wi-Fi funksiýasyny goldaýar, Plastiki örtük, daşarky elektrik üpjünçiligi adapteri

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.1G1F + WIFI näme?
  J: 1G1F + WIFI, dürli süýümli-öýli (FTTH) çözgütleri üçin döredilen öý şlýuz birligi (HGU).Ulanyjylara maglumat hyzmatlaryna girmäge mümkinçilik berýär we daşaýjy derejeli FTTH programmalaryny üpjün edýär.

  2-nji sorag.1G1F + WIFI haýsy tehnologiýa esaslanýar?
  J: 1G1F + WIFI kämillik ýaşyna ýeten, durnukly we tygşytly XPON tehnologiýasyna esaslanýar.Bu tehnologiýa, EPON OLT ýa-da GPON OLT birikdirilende enjama EPON we GPON rejeleriniň arasynda awtomatiki geçmäge mümkinçilik berýär.

  3-nji sorag.1G1F + WIFI-iň artykmaçlyklary näme?
  J: 1G1F + WIFI-iň käbir artykmaçlyklary, dürli FTTH çözgütlerini goldamak üçin köp taraplylygyny, subut edilen XPON tehnologiýasynyň ulanylmagy sebäpli ygtybarlylygy we çykdajylaryň netijeliligini öz içine alýar.Mundan başga-da, EPON we GPON reesimleriniň arasynda geçmek ukyby dürli ulgam gurşawy üçin çeýeligi üpjün edýär.

  4-nji sorag.Bar bolan FTTH sazlamasynda 1G1F + WIFI ulanyp bolarmy?
  J: Hawa, 1G1F + WIFI bar bolan FTTH sazlamasyna laýyk gelýär.EPON ýa-da GPON torlaryna giňişleýin üýtgetmän birleşdirilip, bar bolan süýüm infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak ýa-da giňeltmek üçin amatly wariant bolup biler.

  5-nji sorag.1G1F + WIFI ýaşaýyş we kiçi ofis şertleri üçin amatlymy?
  J: Hawa, 1G1F + WIFI ygtybarly, ýokary tizlikli maglumat hyzmatlaryny talap edýän ýaşaýyş we kiçi ofis şertleri üçin niýetlenendir.HGU işleýşi we WIFI arkaly simsiz birikmegi üpjün etmek ukyby bilen, öý we kiçi telekeçiler üçin amatly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.