XPON 1G1F WIFI ONU önümçilik zawody

Gysga düşündiriş:

XPON ONU modemi, dürli FTTH çözgütlerinde HGU ýa-da SFU (Home Gateway Unit) görnüşinde döredildi.FTTH goýmasy maglumat hyzmatyna girişi üpjün edýär we OLT-ni EPON we GPON re betweenimleriniň arasynda awtomatiki üýtgedip biler.WIFI 2 × 2 MIMO kabul edýär, iň ýokary tizlik 300 Mbit / s, ortaça tizligi 160 Mbit / s ýetip biler.Oýunçylar üçin gaty gowy saýlaw.GOOGLE arasynda arkaýyn geçip, dürli ykjam oýun platformalaryna erkin girip bilersiňiz.

ONU terminaly, OLT merkezi ofisi bilen bilelikde tor dolandyryşyny birleşdirmek, uzak aralykdan näsazlygy anyklamak we ýerleşdirmek we TR069 OMCI buýruklaryny bermek üçin ulanylyp bilner.SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, FiberHome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM we ş.m. hyzmat ediş işini azaldýar.TR369, TR098 we beýleki protokollar we geljekki akylly öý, akylly mebel ätiýaçlandyrylan super dolandyryş,


 • Sizeeke ululygy:210X55X170mm
 • Kartonyň ölçegi:565x435x360mm
 • Haryt modeli:CX20020R02C
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  G 1G1F + WIFI maglumatlary FTTH çözgütlerini geçirmekde HGU (Home Gateway Unit) hökmünde döredildi;daşaýjy synp FTTH programmasy maglumat hyzmatyna girişi üpjün edýär.

  ● 1G1F + WIFI ýetişen we durnukly, tygşytly XPON tehnologiýasyna esaslanýar.EPON OLT ýa-da GPON OLT-e gireninde EPON we GPON re modeimi bilen awtomatiki geçip biler.

  ● 1G1F + WIFI ýokary ygtybarlylygy, aňsat dolandyryşy, konfigurasiýa çeýeligini we hyzmatyň hilini (QoS) Hytaý telekommunikasiýa EPON CTC3.0 modulynyň tehniki öndürijiligini kanagatlandyrmagy kepillendirýär.

  ● 1G1F + WIFI IEEE802.11n STD-e laýyk gelýär, 2x2 MIMO bilen kabul edýär, iň ýokary tizligi 300 Mbit / s.

  ● 1G1F + WIFI + ITU-T G.984.x we IEEE802.3ah ýaly tehniki düzgünlere doly laýyk gelýär.

  ● 1G1F + WIFI + Realtek çipset 9602C tarapyndan döredildi.

  Aýratynlyk

  XPON 1G1F WIFI ONU CX20020R02C (2)

  > Goşa rejimi goldaýar (GPON / EPON OLT girip biler).

  > GPON G.984 / G.988 standartlaryny goldaýar

  > 802.11n WIFI (2x2 MIMO) funksiýasyny goldaň

  > NAT, Firewall funksiýasyny goldaň.

  > Akym we tupana gözegçilik, aýlawy kesgitlemek, porty ugratmak we aýlaw-kesgitlemek goldawy

  > VLAN konfigurasiýasynyň port re modeimini goldaň

  > LAN IP we DHCP Serwer konfigurasiýasyny goldaň

  > TR069 Uzakdan konfigurasiýa we WEB dolandyryşyny goldaň

  > PPPOE / IPOE / DHCP / Statik IP we Bridge garyşyk re supportimini goldaň

  > IPv4 / IPv6 goşa stakany goldaň

  > IGMP aç-açan / gizlin / proksi goldaň

  > IEEE802.3ah standartyna laýyklykda

  > Meşhur OLT (HW, ZTE, FiberHome, VSOL ...) bilen gabat gelýär

  XPON 1G1F WIFI ONU CX20020R02C (3)

  Spesifikasiýa

  Tehniki element

  Jikme-jiklikler

  PONinterfeýsi

  1 G / EPON porty (EPON PX20 + we GPON B + synpy)

  Stokarky akym:1310nm;Aşak akym:1490nm

  SC / APC birleşdirijisi

  Duýgurlygy kabul etmek: ≤-28dBm

  Optiki güýji geçirmek: 0 ~ + 4dBm

  Geçiriş aralygy: 20KM

  LAN interfeýsi

  1x10/100 / 1000Mbps we 1x10 / 100Mbit / sek awtomatiki uýgunlaşdyrylan Ethernet interfeýsleri. Doly / ýarym, RJ45 birleşdirijisi

  WIFI interfeýsi

  IEEE802.11b / g / n laýyk gelýär

  Işleýiş ýygylygy: 2.400-2.4835GHz

  MIMO-ny goldaň, 300 Mbit / s tizlige ýetiň

  2T2R, 2 daşarky antenna 5dBi

  Goldaw:Miň soňky SSID

  Kanal: 13

  Modulirlemegiň görnüşi: DSSSCCK we OFDM

  Kodlamak shemasy: BPSKQPSK16QAM we 64QAM

  Yşyk-diodly indikator

  7 LED, WIFI ýagdaýy üçinWPSPWROSitirilenPONLAN1 ~ LAN2

  Düwme düwmesi

  4, Işletmek / öçürmek üçin, Täzeden düzmek, WPS, WIFI

  Işleýiş ýagdaýy

  Temperatura:0+50 ℃

  Çyglylyk: 10%90%kondensatsyz

  Saklamak ýagdaýy

  Temperatura:-40℃ ~+60

  Çyglylyk: 10%90%kondensatsyz

  Elektrik üpjünçiligi

  DC 12V /1A

  Kuwwat sarp etmek

  <6W

  Arassa agram

  <0.4kg

  Panel çyralary we giriş

  Uçarman  Çyra

  .Agdaý

  Düşündiriş

  WIFI

  On

  WIFI interfeýsi ýokary.

  Göz ýummak

  WIFI interfeýsi maglumatlary iberýär ýa-da alýar (ACT).

  Öçürilen

  WIFI interfeýsi aşakda.

  WPS

  Göz ýummak

  WIFI interfeýsi ygtybarly baglanyşyk gurýar.

  Öçürilen WIFI interfeýsi ygtybarly baglanyşyk gurmaýar.

  PWR

  On Enjam işleýär.
  Öçürilen Enjam işleýär.

  OSitirilen

  Göz ýummak Enjamyň dozalary optiki signallary almaýarýa-da pes signallar bilen.
  Öçürilen Enjam optiki signal aldy.

  PON

  On Enjam PON ulgamynda hasaba alyndy.
  Göz ýummak Enjam PON ulgamyny hasaba alýar.
  Öçürilen Enjamy hasaba almak nädogry.

  LAN1AN LAN2

  On Port (LAN)x) dogry birikdirilen (LINK).
  Göz ýummak Port (LAN)x) maglumatlary iberýär ýa-da alýar (ACT).
  Öçürilen Port (LAN)x) birikme kadasy ýa-da birikdirilmedik.

  Shematiki diagramma

  ● Adaty çözgüt : FTTO (Ofis) 、 FTTB (Bina) 、 FTTH (Öý)

  ● Adaty hyzmat : Giň zolakly internete girmek, IPTV, VOD (isleg boýunça wideo), wideo gözegçilik we ş.m.

  asd

  Haryt suraty

  XPON 1G1F WIFI ONU CX20020R02C (主 图)
  XPON 1G1F WIFI ONU CX20020R02C (1)

  Maglumat sargyt etmek

  Haryt ady

  Haryt modeli

  Düşündirişler

   XPON 1G1F + WIFI ONU

  CX20020R02C

  1 * 10/100 / 1000M we 1 * 10 / 100M Ethernet interfeýsi, 1 GPON interfeýsi, Wi-Fi funksiýasyny goldaýar, Plastiki örtük, daşarky elektrik üpjünçiligi adapteri

  Sahypa giriň

  Bu, giriş sahypamyz, sahypa arassa we işlemek aňsat.

  Meniň ädimlerimi yzarla we bilelikde işle!

  1. Kompýuteriň IP adresini aşakdaky aralykda düzüň: 192.168.1.X (2—254), subnet maskasy: 255.255.255.0

  2. Torlaýyn kompýuterde ýa-da simsiz enjamda internet brauzerini işe giriziň.

  3. Gözleg setirine http://192.168.1.1 giriziň, giriş penjiresi açylýar we enjamyň belliginde enjamyň IP adresini tapyň.

  4. Enjamyň belliginde deslapky ulanyjy adyny we parolyny tapyň.Ulanyjynyň ady "admin", deslapky parol "admin".Ulanyjynyň parolynyň baş harpyna üns beriň.

  asd

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.XPON ONU modeminiň dizaýn maksady näme?
  J: XPON ONU modemleri dürli FTTH çözgütlerinde Home Gateway Unit (HGU) ýa-da SFU (Familyeke maşgala bölümi) hökmünde döredildi.Maglumat hyzmatyna elýeterliligi üpjün edýär we OLT (Optical Line Terminal) EPON we GPON re betweenimleriniň arasynda geçişini amala aşyryp biler.

  2-nji sorag.XPON ONU modeminiň WIFI aýratynlyklary haýsylar?
  J: XPON ONU modeminiň WIFI iň ýokary tizligi 300 Mbit / s we ortaça 160 Mbit / s tizlik bilen 2 × 2 MIMO tehnologiýasyny kabul edýär.Bu, çalt we ygtybarly simsiz birikmeleri hödürleýänligi üçin, oýunçylar üçin ajaýyp saýlawy edýär.

  3-nji sorag.Dürli onlaýn platformalaryň arasynda geçmek üçin XPON ONU modemini ulanyp bilerinmi?
  J: Hawa, Google we dürli ykjam oýun platformalarynyň arasynda XPON ONU modemi bilen arkaýyn geçip bilersiňiz.Köpugurly birikdiriş opsiýalary oýun we beýleki maksatlar üçin dürli onlaýn platformalara aňsat girmäge mümkinçilik berýär.

  4-nji sorag.XPON ONU modemi OLT merkezi edarasy bilen nähili hyzmatdaşlyk edýär?
  J: ONU terminaly OLT merkezi ofisi bilen bilelikde ulanyp boljak XPON ONU modemini öz içine alýar.Bu, merkezi ofis infrastrukturasynyň içinde ONU enjamlaryny bökdençsiz birleşdirmäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

  5-nji sorag.XPON ONU modemini ulanmagyň başga peýdalary barmy?
  J: Hawa, ýokary tizlikli WIFI funksiýasyndan we dürli onlaýn platformalar bilen utgaşyklykdan başga-da, XPON ONU modemi hem EPON bilen GPON re betweeniminiň arasynda awtomatiki geçmegiň artykmaçlygyna eýe.Bu çeýeligi, dürli FTTH çözgütleri bilen optimal öndürijiligi we laýyklygy üpjün edýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.